آرایش های معدنی

آرایش های معدنی
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

سیلیکات سدیم در استخراج معادن متعدد و سیستم های فرآوری مواد معدنی برای بهبود در بازیافت مواد معدنی با ارزش, ضمن کاهش میزان آلاینده ها مورد استفاده قرار می‌گیرند کاربرد اصلی آنها به عنوان دفع کننده در فرآیند شناورسازی سنگ معدن است که باعث پراکنده سازی رس ناخواسته است. سیلیکات های سدیم همچنین مانع از خوردگی در لوله های آب و فرسایش شدید در محیط های در معرض آسیب می شوند. سیلیکات سدیم ها به بهبود توان عملیاتی و کاهش هزینه‌های کل عملکرد کمک می‌کنند.

مطالعه بیشتر: تولید سدیم سیلیکات و پتاسیم سیلیکات در مطالعات و پژوهش های جدید

فهرست