صنایع تولید الکترودهای جوشکاری

صنایع تولید الکترودهای جوشکاری
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

در تولید الکترودهای جوشکاری از چسب هایی همچون سیلیکات سدیم، سیلیکات پتاسیم و چسب نشاسته استفاده می شود. استفاده از این مواد باعث خمیری شدن و چسبیدن پوشش روی مفتول می شود.

مقاله کاربردهای سیلیکات در تولید الکترودهای جوشکاری

مقاله کاربردهای اصلی سیلیکات سدیم

فهرست