صنایع حفاری

سیلیکات در صنایع حفاری
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

سدیم سیلیکات در حفاری چاه نفت و به طور گسترده در حفاری مایعات برای محکم سازی و جلوگیری از فرو ریختن گمانه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیالات حفاری مبتنی بر سیلیکات جایگزین بسیار مناسب و سازگار با محیط زیست و کم هزینه برای سیالات حفاری مبتنی بر نفت هستند.

مزایای سیلیکات سدیم در حفاری چاه های نفت:

– سرعت بالای نفوذ
– بهبود بازیابی نفت
– سازگار با محیط
– تاثیر بسیار زیاد در کنترل فرسایش و خوردگی
– بهبود میزان استحکام
– مقرون به صرفه

مطالعه بیشتر: مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در حفاری

فهرست