صنایع نساجی

صنایع نساجی
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

با توجه به کاربرد سیلیکات سدیم ها در تولید جوهرهای رنگی و دیگر کاربردهایی که برای کارخانه های نساجی دارد. امروزه از این ماده در اکثر نساجی ها استفاده می گردد.

مطالعه بیشتر: سیلیکات سدیم در صنایع مختلف

فهرست