صنایع چوب و کاغذ

صنایع چوب و کاغذ
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

درکارخانه های تولید کاغذ برای سفید سازی و زدودن جوهر از سیلیکات ها استفاده می‌شود. به گونه ای که جوهر را از الیاف کاغذ حذف و به معلق‌سازی آن‌ها کمک کرده و مانع از نشستن مجدد روی الیاف می‌شود.

مطالعه بیشتر: مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

فهرست