مواد اولیه صنایع شیمیائی و آبکاری

مواد اولیه صنایع شیمیایی و آبکاری
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

سیلیکات سدیم ها دارای موارد مصرف مختلفی هستند، یکی از کاربردهای بسیار مهم سیلیکیات سدیم در کارخانه های تولید مواد شیمیایی بعنوان مواد اولیه صنایع شیمیایی و آبکاری است.

مطالعه بیشتر: مقاله تولید سدیم سیلیکات در مطالعات و پژوهش های جدید

فهرست