پودرهای شوینده

پودرهای شوینده
اطلاعات فنی
اطلاعات بیشتر

از سیلیکات سدیم برای ایجاد یک محیط خنثی و بافر در تولید پودرهای شوینده استفاده می گردد. این ماده با از بین بردن محیط اسیدی از خوردگی در مخازن صنعتی جلوگیری می کند.

مطالعه بیشتر: مقاله کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع مختلف

فهرست