سیلیکات سدیم مایع

سیلیکات سدیم یا آب شیشه معمولا به دو روش خشک و تر تولید میشود: در روش خشک، از تولید کربنات سدیم و سیلیس بدست می آید و در روش تر از ترکیب سودسوزآور با سیلیس در راکتورهای با دما و فشار مشخص بدست می آید. که در هر ۲ حالت سیلیکات سدیم مایع حاصل می شود.

مشاهده همه 4 نتیجه

فهرست