سیلیکات سدیم ریشیو ۲٫۳ – ۲٫۴

تماس بگیرید

سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴ مایع با غلظت مورد نظر مشتری مناسب جهت روان سازی دوغ آب شرکتهای تولید کاشی و سرامیک , ریخته گری , کارتن سازی , روان کننده بتن , نساجی , آرایش های معدنی میباشد.

توضیحات

سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴
سیلیکات سدیم ریشیو ۲٫۳ – ۲٫۴
فهرست