سیلیکات سدیم جامد

تماس بگیرید

توضیحات

شیشه جامد رشیو ۱٫۹-۲٫۱

سیلیکات سدیم جامد ریشیو ۱٫۹ – ۲٫۱

دامنه کاربرد: سیلیکات سدیم جامد ریشیو ۱٫۹ – ۲٫۱ به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات سدیم مایع کاربرد دارد .
اطلاعات فنی و آنالیز محصول
Sio2%: ۶۷/۸ – ۶۵/۸
%Na2O: ۳۴/۴ – ۳۲/۲
Concentration: ۱۰۰
Raito: ۲/۱ – ۱/۹

 

سیلیکات سدیم جامد ریشیو ۳٫۳

دامنه کاربرد: سیلیکات سدیم جامد ریشیو ۳٫۳  به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع نوترال کاربرد دارد .

اطلاعات فنی و آنالیز محصول

Sio2%: ۷۶/۷۵ – ۷۵
%Na2O: ۲۶/۲۵ – ۲۵
Concentration: ۱۰۰
Raito: ۳/۳ – ۳
فهرست