شیشه جامد ریشیو ۱٫۹-۲٫۱

تماس بگیرید

شیشه رشیو ۱٫۹ جامد و به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع کاربرد دارد .

توضیحات

شیشه جامد رشیو ۱٫۹-۲٫۱
فهرست