ارتباط با ما
اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم – پلاک ۴۶
۰۳۱-۳۵۷۲۰۶۰۲ | ۰۳۱-۳۵۷۲۲۲۴۲
بازرگانی داخلی: ۰۹۰۲۰۲۱۲۷۵۷
بازرگانی خارجی: ۰۹۱۲۳۶۴۰۹۸۰
مدیر عامل: ۰۲۱۸۸۲۲۲۱۷۰
info@silicategostar.ir
۰۳۱-۳۵۷۲۴۰۰۵