خط مشی

شرکت سیلیکات گستر اصفهان با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب، در قالب یک واحد تولیدی با قدمتی بالغ بر ۳۰ سال فعالیت در زمینه تخصصی تولید انواع سیلیکات سدیم مایع ،پودری و جامد در داخل کشور و با رعایت اصول فنی ، کیفی و اقتصادی فعالیت کرده و در راستای اجرایی سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای   ISO 14001 , ISO 9001 , ISO 45001  رئوس خط مشی خود را براساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن میداند:

  • توسعه قابلیتها و توانایی های سازمانی ، مدیریتی و اجرایی در زمینه تولید.
  • تلاش در جهت افزایش رضایت مشتری ، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی ،اجراء و کنترل فرآیندها و تعیین اهداف مناسب سازمانی
  •   کاهش آلودگی محیط زیست در اجرای تولید خانواده محصولات سیلیکاتی ، مطابق با الزامات و قوانین
  • کاهش حوادث شغلی ناشی از کار در سایت سازمان
  • حفظ، توسعه و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی از طریق ارتقاء شایستگی های کارکنان، ایجاد و افزایش فرصتهای یادگیری.

مدیریت با فراهم اوردن منابع مورد نیاز و اعلام این بیانیه از طریق سایت سازمانی www.silicategostar.ir به ذینفعان  تعهد خود را بر اجرا و بهبود مستمر ان اعلام داشته و سالانه مورد بازنگری قرار می دهد و از کلیه مدیران وهمکاران ارزشمند سازمان تقاضا دارد ضمن درک و اجرای این خط مشی در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه از همه توان علمی و عملی خود بهره گیرند

Sodium Silicate
خط مشی سیلیکات گستر اصفهان