کاربرد سیلیکات در صنعت کاشی
مقالات

سیلیکات سدیم در صنایع کاشی و سرامیک

۰

از سیلیکات سدیم در صنعت های متفاوتی می توان استفاده کرد. بی شک یکی از مصارف سیلیکات سدیم در صنعت کاشی و سرامیک می باشد. از موارد استفاده از سیلیکات سدیم در جهت صرفه جوئی مصرف انرژی می باشد. به طوری که باعث حذف آب موجود در مواد شده و باعث افزایش راندمان تولید می شود.

سیلیکات سدیم جامد
مقالات

سیلیکات سدیم جامد

۰

در تولید این ماده به روش خشک، در داخل کوره و در دمای حدود ۱۴۰۰ درجه، کربنات سدیم با سیلیس را ذوب میکنند که در این مرحله Na2sio3 بدست می اید که در واقع همان سیلیکات سدیم جامد می باشد.

کاربرد سیلیکات در حفاری
مقالات

کاربرد سیلیکات سدیم در حفاری

۰

سیلیکات سدیم سالهاست که به عنوان ماده دوغاب شیمیایی استفاده می شود. به ویژه در حفر حفاری با نفوذ پذیری بالا، وقتی یک مخلوط آبی از سیلیکات سدیم و یک ماده فعال کننده مانند استر به زمین تزریق می شود ، محلول سیلیکات واکنش داده و یک کلوئید تشکیل می دهد که بیشتر پلیمری می شود و ژل ایجاد می کند.

سیلیکات سدیم پودری
مقالات

سیلیکات سدیم پودری

۰
سیلیکات سدیم پودری و کاربردهای آن در صنایع ویژگیها و روش تولید سیلیکات سدیم پودری  زمانی که ریشیو را روی…
سیلیکات سدیم مایع
مقالات

سیلیکات سدیم مایع

۰

سیلیکات سدیم جامد تحت فشار ۴ یا ۵ و یا ۶ بار اتمسفر قرار میگیرد و تبدیل به اب میشود (در واقع در این مرحله هم ماده تحت فشار اتمسفر قرار میگیرد و هم به ان آب اضافه میشود) در این مرحله سیلیکات سدیم مایع بدست می آید.

مقالات

چسب سیلیکات سدیم و کاربردهای آن در صنعت

از سیلیکات سدیم می توان برای سفید کردن و زدودن جوهر در کارخانه های تولید کاغذ استفاده کرد. به گونه ای که ، جوهر را از الیاف کاغذ زدوده باعث معلق سازی شده و از نشستن جوهر بر روی الیاف جلوگیری می کند. یکی از مهمترین مصارف آن، کاربردش در صنایع کارتن سازی برای افزایش قابلیت چسبندگی در کارتن می باشد.

متاسیلیکات سدیم
مقالات

کاربرد متاسیلیکات سدیم در صنایع مختلف

۰

متاسیلیکات سدیم یک ماده شیمیایی معدنی با فرمول Na2SiO3 است که به شکل بلورهای بی رنگ و جاذب رطوبت موجود بوده و کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد. این ماده در آب محلول و در الکل غیر محلول است. این محلول با درجات مختلف هیدراتاسیون سنتز می شود.