سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی
کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

سیلیکات سدیم چیست؟

سیلیکات ها ترکیبی شیمیایی با باری منفی از سیلسیم ها هستند. سیلیکات سدیم پودری سفید رنگ است .این ماده زمانی که در آب حل شود محلول قلیائی ایجاد می کند. سیلیکات سدیم به “آب شیشه” یا ” شیشه مایع” نیز معروف است که به صورت جامد موجود می باشد.

از کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی چه میدانید؟ مهمترین کاربردسیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی به عنوان چسب در کارتن سازی می باشد. در سیمان سازی،قالب ریخته گری، صابون سازیی، پاک کننده های صنعتی، کنترل خوردگی در لوله های آب نیز می توان اشاره کرد. این ماده در حالت مایع در مواد شوینده، پوشش کردن دیوار و عایق کردن، کاشی بام ساختمان کاربرد دارد.کمک های انسولین، پایگاه های کاتالیست، مواد شیمیایی، نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

این ماده در محلول های خنثی و قلیائی پایدار است. در فرآیندی یون های هیدروژن و یون های سیلیکات با هم واکنش می دهند و سیلیکات اسید را می سازند. زمانی که حرارت ببیند و گرم شود ماده ای شیشه ای به نام سیلیکا ژل را تشکیل می دهند.به دو شیوه تر و خشک تولید می شود. شیوه های تولید در زیر شرح داده شده.

روش خشک تولید سیلیکات سدیم:

در روش تولید خشک سیلیکات سدیم، ابتدا ترکیب کربنات سدیم و شن را در کوره هایی ذوب می کنند. از حاصل این فرآیند ماده ای سبز رنگ بدست می آید. این ماده در دستگاهی خنک و خرد می شود. سپس در آب حل می شود. پس ماده حاصل را صاف کرده و سیلیکات سدیم تشکیل می شود.

روش تر تولید سیلیکات سدیم:

در روش تر سنگ سیلیس و سود را در درجه حرارت و فشار مشخص در راکتور قرار می دهیم. در این فرآیند سیلیس را با نقاله به آسیاب انتقال داده و بعد از آن به پودر تبدیل می شود. به وسیله نقاله تسمه دیگری به محل حمل می شود تا آماده تغذیه به راکتورها شود.بعد از بارگیری راکتور با سنگ سیلیس و سود سوزآور و آب فرآیند پخت تا بدست آوردن سیلیکات سدیم مورد نظر ادامه می یابد. بعد از پایان پخت محصول باید به مخزن ته نشینی منتقل و بعد از مرحله خشک شدن و تغلیظ آماده مصرف می باشد.

سیلیکات سدیم قلیایی:

 اگر در زمان ذوب، سود خشک به کوره افزوده شود سیلیکات سدیم قلیایی تشکیل می شود. برای حل سدیم از بخار پرفشار استفاده می شود. سیلیکات ها باعث پایداری پراکسید هیدروژن شده و نقش بافر را بازی می کننند. سیلیکات ها در فرآیند جوهر زدایی در  ph پایین توسط سدیم هیدروکسید انجام می شود که کدر شدن محلول را ایجاد می کند و این نکته در تهیه خمیر کاغذ بسیار مهم است.

سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی
سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

چسب سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

سیلیکات سدیم مصارف گوناگونی دارد که می توان برای سفید کردن و زدودن جوهر در کارخانه های تولید کاغذ استفاده کرد. به گونه ای که سیلیکات سدیم ، جوهر را از الیاف کاغذ زدوده باعث معلق سازی شده و از نشستن جوهر بر روی الیاف جلوگیری می کند.

اما یکی از مهمترین مصارف آن، کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی برای افزایش قابلیت چسبندگی در کارتن  می باشد. که باعث چسبندگی در چسب جعبه های مقوائی، چسب خطوط بسته بندی ، به عنوان لمینت کردن مقوا و چسبندگی خمیر کاغذ نیز استفاده می شود.

در حین استفاده از چسب  به نکاتی باید توجه کرد که به اختصار به توضیح آنها می پردازیم:

  • زمان چسباندن پوستر به ورق اگر ورق خیس قهوه ای رنگ شود نشان دهنده حجم زیاد آب در چسب است.
  • تولیدکنندگان چسب عقیده دارند که پتاسیم قابلیت چسبندگی چسب را افزایش می دهد بدین منظور توصیه می شود که چسبی استفاده شود که دارای پتاسیم باشد.
  • توصیه می شود که مقداری آب به چسب اضافه شود تا از شدت غلظت آن کاهش یابد و رقیق شود. البته در میزان اضافه کردن آب توجه کنید که اگر آب زیادی اضافه شود چسبندگی چسب را کاهش داده. افزودن آب به چسب باعث صرفه جویی در هزینه ها شده زیرا باعث کاهش مصرف می شود.

برای غلیظ کردن چسب راهکار دیگری نیز وجود دارد می توان چسب سیلیکاتی را در مقابل گرما قرار داده، بدین صورت آب در چسب بخار می شود.

و در آخر هم باید اشاره کرد که این چسب سمی نیست ولی در صورت تماس با پوست حتما با آب شسته شود.

 

فهرست