شیشه جامد رشیو ۳٫۳

تماس بگیرید

شیشه جامد رشیو ۳٫۳ و به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع  نوترال کاربرد دارد .

توضیحات

شیشه جامد رشیو ۳٫۳
ISO
فهرست